banner banner2

Språk / language

Kommande SDF arrangemang

06 mar 2018;
Domarträff Östra
20 mar 2018;
Domarträff Närke/Värmland
03 apr 2018;
Domarträff Öst
11 apr 2018;
Årsmöte
01 maj 2018;
Domarträff Närke/Värmland
01 maj 2018;
Domarträff Öst
05 jun 2018;
Domarträff Öst
04 sep 2018;
Domarträff Öst
14 sep 2018;
SDF Spanien
19 sep 2018;
Domarträff Närke/Värmland
02 okt 2018;
Domarträff Öst
06 nov 2018;
Domarträff Öst
12 nov 2018;
Domarträff Närke/Värmland

Årsmöte

Svenska Domarföreningsens årsmöte hålls i SKK:s lokaler 11 april kl 19.00
Adress Rotebergsvägen 3, 192 78 Sollentuna
Förtäring finns hos SKK.
Sista anmälningsdatum 9 april.
Ni kan delta via telefon men då måste ni anmäla er till SDF:s sekreterare senast 1 april
Elisabet Janzon wolftone@telia.com
Tänk på att betala in medlemsavgiften för 2018!


Välkommen till Svenska Domarföreningen

Svenska Domarföreningen är en sammanslutning för utställningsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben. Den är ett närstående organ till SKK med en målsättning som till alla väsentliga delar överensstämmer med SKK:s.

Svenska Domarföreningen bidrar till att skapa och vidmakthålla en hög kvalitet hos dess medlemmar i deras egenskap av utställningsdomare, tillvaratar deras intressen som utställningsdomare, särskilt i frågor av för domarna gemensam karaktär, samt företräder dem i SKK.

Svenska Domarföreningens syfte förverkligas bl.a. genom attaktivt verka för en god grund- och vidareutbildning som domare genom bl.a. domarkonferenser, kurser, medverkan i framställning av läromedel och kursprogram m.m.

Domarföreningen utgör även remissorgan i frågor som berör domarutbildningen, samt i ärenden som har med domarnas verksamhet att göra.
Domarna publicerade på denna sida är medlemmar i i organisationen , men representerar inte hela Sveriges domarkår. All information som publiceras på dessa sidor är baserade på information från domarna själva.

Domarföreningen kan inte påta sig ansvar för uppgifternas korrekthet.
Uppdateringar skickas till webmaster@dogjudges.com


För att ta reda på exakt vilka raser en domare dömer kan du klicka dig vidare här >>


SDF söker efter några personer som kan jobba i redaktionen för vår tidning Domarbladet. Hör av er till Svante om ni är intresserade.