Språk / language

Kommande SDF arrangemang

24 aug 2018;
Domarträff Väst
04 sep 2018;
Domarträff Öst
14 sep 2018;
SDF Spanien
19 sep 2018;
Domarträff Närke/Värmland
02 okt 2018;
Domarträff Öst
06 nov 2018;
Domarträff Öst
12 nov 2018;
Domarträff Närke/Värmland

Vill du bli medlem i SDF?

Medlemsavgiften är 200:-/kalenderår från och med 2014.
SDFs Plusgiro: 74 19 91-4
IBAN SE85 9500 0099 6034 0741 9914

Nya medlemmar får gratis medlemsnål. Man har också möjlighet att köpa namnskylt med SDF:s medlemsmärke på för 180:-, kontakta kassören för beställning. Alla medlemmar erhåller SDF:s tidning Domarbladet med kontinuerlig information som berör exteriördomargärningen. Ni får också möjligheten att presentera er själva på en profilsida här på vår hemsida utan extra kostnad.

Att få sin presentation på Domarföreningens hemsida är enkelt. Till att börja med skall naturligtvis medlemsavgiften vara betald. Sedan skickar du ett mail till webmastern med informationen som ska publiceras, samt gärna en bild. Webmastern kollar med kassören att avgiften är betald och lägger sedan upp din presentation på både svenska och engelska. Notera att vi inte kommer att presentera alla raser ni dömer, utan hänvisar till European Judges Directory, så ni behöver inte sända in uppdateringar på raserna till webmaster.