banner banner2

SDF arrangemang

Aktivetsansvariga för de olika delarna av landet
Syd Marie Gadolin - marie.gadolin@gmail.com, 0706-877990
Väst Carina Johansson, carina@kennelaquavit.se
Öst Cathrin Lundberg-Westin - e-post tel 0736-562552
Nedre Norra Camilla Karlsson - e-post tel 0642-610 40, 070-290 55 96
Närke Värmland med omnejd Maritha Östlund Holmsten - e-post tel 070-5660128
Mälardalen Anna Törnlöv - e-post tel 0159-200 21, 070-818 81 10
Gävle med omnejd Charlott Sandberg - e-post tel 070-3966023

An article  for the footer menu set to ALL