Reseräkningar

SDF:s styrelse har i samarbete med Åke Cronander tagit fram reseräkningar i Excel för våra medlemmar, som kan fyllas i på förhand innan domaruppdraget och tas med till arrangörerna både i Sverige och i utlandet/FCI länder. Ett enkelt sätt att hålla ordning på sitt uppdrag och ersättning, med automatisk uträkning.

Vänligen notera att man måste sätta komma-tecken i separeringen av tal/växelkurs INTE punkt – för då fungerar inte formlerna i formuläret.

Länk svenska >>

Länk engelska >>