Styrelse

Ordförande
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist
Brattön 20, 454 92 Brastad
Tel: 076-854 92
E-post: qliz@telia.com

Vice ordförande
Camilla Karlsson


Sekreterare
Marie Callert

Rosenhill, Ekebergsvägen 77, 291 92 Kristianstad
Tel: 044 229500, 070 9229505

E-post: marie.callert@dogjudges.com

gunilla
Kassör

Gunilla Albrigtsen

Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk

Tel 073-655 02 04

E-post: gunilla.albrigtsen@dogjudges.com

AnnaTornlov
Ledamot

Anna Törnlöv

Enhammar, 647 91 Mariefred

Tel 0159-200 21, 0159-200 90

E-post: anna.tornlov@dogjudges.com

Almgren Hans
Ledamot
Hans Almgren

Vetevägen 6, 145 68 Norsborg

Tel 08 550 380 28, 070 575 52 54

E-post: hans.almgren@dogjudges.com


Ledamot
Mats Lindborg
Hassmyran 5, 736 91 Kungsör
Tel 070-372 90 10
E-post: mats@kennelrasken.se

Cathrin
Ledamot

Anna Lena Angeria

Gammelängsvägen 200, SE-952 51 Kalix
Tel: 0923 10074, 070 5241988

E-post: anna-lena.angeria@dogjudges.com

Suppleant
Martin Adner
Vallås Torg 21, 302 58 Halmstad
Tel 070-281 95 45
E-post martin.adner@gmail.com


Revisorer

Anna-Lena Rylander
Tel 08-540 263 85, 070-579 90 50

E-post: annalena.munkvall@dogjudges.com

Joakim Ohlsson

Tel 08-510 230 41, 0707-423 342

E-post: joakim.ohlsson@dogjudges.com

ValberedningPatric Ragnarson
Tel 070-99 42 584
E-post: ragnarsonpatric@gmail.com

Karl-Erik Johansson (sammankallande)
Tel 08-792 38 38, 070-332 28 91

E-post: karlerik.johansson@dogjudges.com

Lilian Jonsson
Tel 0435-20070, 070-6203449
E-post: lilian.jonsson@dogjudges.com

Webmaster
webmaster@dogjudges.com