Styrelse

 

Almgren Hans
Ordförande till kommande årsmöte 16 mars 2023
Hans Almgren

Vetevägen 6, 145 68 Norsborg

Tel 08 550 380 28, 070 575 52 54

E-post: hans.almgren@dogjudges.com


Sekreterare
Marie Callert

Rosenhill, Ekebergsvägen 77, 291 92 Kristianstad
Tel: 044 229500, 070 9229505

E-post: marie.callert@dogjudges.com

gunilla
Kassör

Gunilla Albrigtsen

Fagerhult, 647 95 Åkers Styckebruk

Tel 073-655 02 04

E-post: gunilla.albrigtsen@dogjudges.com

AnnaTornlov
Ledamot

Anna Törnlöv

Enhammar, 647 91 Mariefred

Tel 0159-200 21, 0159-200 90

E-post: anna.tornlov@dogjudges.comCathrin
Ledamot
Cathrin Lundberg-Westin

Götavägen 10, 187 63 Täby

Tel 08-732 61 69, 070-966 23 03

E-post: cathrin.lundberg-westin@dogjudges.com


Ledamot
Liz-Beth Carlsson Liljeqvist
Brattön 20, 454 92 Brastad
Tel: 076-854 92
E-post: qliz@telia.com

Cathrin
Ledamot

Anna Lena Angeria

Gammelängsvägen 200, SE-952 51 Kalix
Tel: 0923 10074, 070 5241988

E-post: anna-lena.angeria@dogjudges.com

Suppleant
Camilla Karlsson
Fjäl 209, 836 91 Lit
Tel 0642-610 40, 070-209 55 9
E-post: camilla.karlsson@dogjudges.com

Revisorer

Anna-Lena Rylander
Tel 08-540 263 85, 070-579 90 50

E-post: annalena.munkvall@dogjudges.com

Joakim Ohlsson

Tel 08-510 230 41, 0707-423 342

E-post: joakim.ohlsson@dogjudges.com

Patrik Cederlöf (suppleant)
Tel 08-560 433 38, 0768-257547

E-post: patrik.cederlof@dogjudges.com

ValberedningPatric Ragnarson (sammankallande)
Tel 070-99 42 584
E-post: ragnarsonpatric@gmail.com

Karl-Erik Johansson
Tel 08-792 38 38, 070-332 28 91

E-post: karlerik.johansson@dogjudges.com

Lilian Jonsson
Tel 0435-20070, 070-6203449
E-post: lilian.jonsson@dogjudges.com

Webmaster
webmaster@dogjudges.com