Medlem

Bli medlem i SDF

Medlemsavgiften är 200 kr per kalenderår.

  • SDF bankgiro 5733-9756
  • SDF Swish

Nya medlemmar får gratis medlemsnål. Man har också möjlighet att köpa namnskylt med SDFs medlemsmärke på för 180:-, kontakta kassören för beställning. Alla medlemmar erhåller SDFs tidning Domarbladet med kontinuerlig information som berör exteriördomargärningen. Ni får också möjligheten att presentera er själva på en profilsida här på vår hemsida utan extra kostnad.

Att få sin presentation på Domarföreningens hemsida är enkelt. Till att börja med skall naturligtvis medlemsavgiften vara betald. Sedan skickar du ett mail till web@rossmix.se med informationen som ska publiceras, samt gärna en bild.

Webmastern kollar med kassören att avgiften är betald och lägger sedan upp din presentation på både svenska och engelska. Notera att vi inte kommer att presentera alla raser ni dömer, utan hänvisar till European Judges Directory, så ni behöver inte sända in uppdateringar på raserna till webmaster.