Regioner

Aktivitetsansvarig, sammankallande
Mats Lindborg är huvudansvarig för alla regioner och dessa personer är kontaktombud


Kontaktpersoner i respektive regioner

Syd Marie Gadolin marie.gadolin@gmail.com
Väst Jennie Andersson jennyanderssonmard@hotmail.com
Gävle, Dalarna,
Östra Svealand
Gina Persson – gepsbbgina@outlook.com
Nina Karlsdotter – nina@karlsdotter.com
Mälardalen Gunilla Albrigtsen gunilla.albrigtsen@gmail.com
Närke, Värmland Maritha Östlund Holmsten maritha.ostlund.holmsten@gmail.com
Nedre norra Camilla Karlsson jallglimten@hotmail.com
Övre Norrland Anna-Lena Angeria  alangeria@hotmail.com